Cellpower - Cellpower WDT

Cellpower WDT

Cellpower WDT

Specifications of Cellpower WDT

  • Brand: Cellpower
  • Series: No
  • Kind: Wireless Diagnostics Tool
  • Type: L CP WDT
  • Voltage: NVT
  • Current: NVT
  • Dimensions: 92x80x25mm (lxbxh)